Przeskocz do treści

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
NASZ ODPUST PARAFIALNY  (19.04.2020)

10.30 -  Suma Odpustowa (transmisja)

Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).

Obchodzimy dziś największą uroczystość naszej wiary. To od niej bierze początek i znajduje swoje dopełnienie nasza wiara.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku.

W tym tygodniu w liturgii trwa oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa.
(Ogłoszenia parafialne)

Dzisiaj zapraszam on-line do wspólnej modlitwy:
15.00 - nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej:
Poświecenie ognia, Paschału i wody chrzcielnej  Msza św. i Rezurekcja.

Posłuchaj czytań z dnia dzisiejszego. Liturgia słowa bożego jest dzisiaj bardzo rozbudowana zawiera aż 8 czytań + Ewangelia. Jest podsumowana cała historia zbawienia, która ma swe wypełnienie w Mesjaszu - Jezusie Chrystusie.

Wszystko w Chrystusie się odnawia. Chrzest to zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa - czytanie nr VIII.

Iz 53,4-5 - KSIĘGA POCIESZENIA IZRAELA*
SŁUGA PAŃSKI I JEGO DZIEŁO

53Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści*, a myśmy Go za skazańca* uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. 5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie*.


To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. To także początek świętego triduum sacrum.

Myślami wracamy dzisiaj do wieczernika i na ostatnią wieczerzę. To tam Jezus, tuż przed męką, ustanowił apostołów szafarzami nowego sakramentu, czyli Eucharystii. Eucharystia towarzyszy nam przez całe życie. Jest sakramentem, który tworzy Kościół. Bez Eucharystii nie ma Kościoła, a kapłaństwo byłoby niepotrzebne.

Podziękujmy dziś szczególnie Jezusowi, za te dwa piękne sakramenty i czuwajmy z Nim w ciemnicy.