Przeskocz do treści

W niedzielę 19 maja przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywana w Polsce także Zielonymi Świątkami. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy.

Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.

Duch Święty umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, Duch Święty wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

W poniedziałek, 20 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W naszej parafii to dodatkowo dzień, w którym będzie celebrowany Sakrament Bierzmowania. Otoczmy modlitwą kandydatów i ich rodziny, aby owocnie przyjęli ten sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież św. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.