5 niedziela zwykła

Módlmy się dzisiaj o uzdrowienie dla nas samych i dla naszych bliskich. Nie zatrzymujmy jednak dla siebie tego, co otrzymaliśmy od Boga. Bądźmy świadkami Ewangelii i działania Jezusa w naszym życiu, a także – tak jak teściowa Piotra po uzdrowieniu – zaangażujmy się w służbę w Kościele.