Alleluja! Jezus Żyje!

Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus przyniósł zwłaszcza pokój do Waszych serc. Oby wszyscy zrozumieli, że w Jego ranach jest nasze zdrowie i cieszyli się Jego obecnością w rodzinach.

Niech Zmartwychwstały napełni wszystkich odwagą, która pomoże otworzyć serca na ludzi, których Bóg stawia na waszych drogach i do których was posyła by dawać świadectwo wiary!

Spokojnych, radosnych, wypełnionych miłością i pokojem

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Ks. Proboszcz