Przeskocz do treści

Z naszej parafii po raz pierwszy w historii w dniu 6 stycznia 2016 r. wyruszy orszak Króla Błękitnego (niebieskiego - symbolizującego Afrykę) po Mszy św. o godzinie 11.00.orszakkkk_500

Król uda się w naszej obecności na Rynek w Chrzanowie, gdzie spotka się z innymi królami. Następnie wszyscy wyruszymy w dostojnej procesji na Plac Tysiąclecia, gdzie od godziny 12.30 będziemy kolędować Dzieciątku.

Wszystkich, a szczególnie dzieci zachęcamy do wykonania koron koloru niebieskiego.

Trasa procesji będzie przebiegać ulicami: Śląska, Rondo, Mickiewicza i Rynek.

Przemarsz po drogach publicznych będzie się odbywał na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (jt Dz. U. z 2013 r. poz. 1169) przy zabezpieczeniu Policji.

 

Patronami kolejnych mszy roratnich byli: bł. Czesław oraz Marianna Popiełuszko - matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

User comments

Bł. Czesław jest dla nas wzorem nieustannej modlitwy. Marianna Popiełuszko jest natomiast niedoścignionym przykładem przebaczenia.

Natomiast my sami "Chrześcijanie XXI wieku" w kontekście przyjścia Syna Bożego powinniśmy realizować uczynek gościnności.

Już coraz bliżej do narodzenia Jezusa. IV niedziela Adwentu to ostatni moment, aby przygotować swoją duszę na przyjście do niej Zbawiciela.maryja

Liturgia przypomina nam o nawiedzeniu przez Maryję swej krewnej Elżbiety. Maryja jest już w stanie błogosławionym i spieszy z pomocą Elżbiecie, która też cieszy się swoim macierzyństwem.

W tych ostatnich dniach Adwentu, Maryja daje nam piękny przykład, że w każdej sytuacji, nawet trudnej dla siebie, należy pamiętać o innych, bardziej potrzebujących.

Pan jest już z bardzo blisko. Otwórzmy hojnie swe serca na Niego i na swego bliźniego.

 

Adwentowa spowiedź przed Bożym Narodzeniem będzie w naszej parafii w dniu 20 grkonfesjonałudnia (niedziela) – od godz. 14.00 do 16.00. Będziemy gościć księży z innych parafii.

Zapraszamy do skorzystania z Sakramentu Bożego Miłosierdzia.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów (szczera spowiedź)
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

 

Osobami, które na co dzień realizowały uczynki miłosierdzia byli św. Szymon z Lipnicy oraz bł. Edmund Bojanowski. To patroni kolejnych mszy roratnich.

User commentsŚw. Szymon z Lipnicy jeden z pierwszych bernardynów. Gorliwy zakonnik, utalentowany kaznodzieja. Zmarł w sile wieku zarażając się podczas pielęgnowania chorych w czasie epidemii w 1482 r. Jego relikwii strzeże macierzysty dom bernardynów - klasztor św. Bernardyna na krakowskim Stradomiu.

Bł. Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu.
Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, jego głównym charyzmatem okazała się praca społeczna i charytatywna. Zakładał czytelnie dla ludu, rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym.

Podczas kolejnych mszy roratnich zgłębiamy Tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Poznajemy treść objawienia udzielonego przez Jezusa siostrze Faustynie.

obrazki

W czwartek poznaliśmy historię życia św. Brata Alberta, który na co dzień pokazywał na czym polegają uczynki miłosierdzia.

Z małego katechizmu poznaliśmy uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy.

Uczynki miłosierdzia co do ciała:

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierdzia co do duszy:

1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Z polecenia przekazanego przez Pana Jezusa Siostra Faustyna wywiązała się w pełni. Został namalowany obraz, spisany Dzienniczek oraz została przekazana modlitwa Koronka na cały świat.

User comments

Podczas kolejnych rorat poznajemy historię objawień przekazywanych Siostrze Faustynie oraz powszechność kultu ustanowionego przez Papieża Jana Pawła II.

Nasza parafia jest 'lokalnym sanktuarium' Miłosierdzia Bożego.

Jacek Odrowąż był pierwszym Polakiem, który wstąpił do nowo utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego. Święty Jacek Odrowąż i jego towarzysze byli pierwszymi dominikanami w Polsce. Ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus. Nazywany był przeto Apostołem Słowian, Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem Północy, Światłem Północy lub Światłem ze Śląska.

User comments

Święta Jadwiga urodziła się trzeciego października 1373 roku. Pochodziła z dynastii Andegawenów, była córką Ludwika Węgierskiego oraz Elżbiety Bośniaczki. Jadwiga była dla Polski dobrą królową. Na dworze zgromadziła elitę intelektualną, która dbała o rozwój kraju. Zakładała klasztory, wydawała zgody na powstawanie nowych kościołów, przyczyniła się również do utworzenia Akademii Krakowskiej.