Przeskocz do treści

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej relacji
z Panem Bogiem i innymi.

Podczas Mszy Świętej pobłogosławione zostaną kreda i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że tak jak Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2017) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i stanowi wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.

Miniony rok 2016 wydawać by się mógł dla niektórych jako trudny, pełen porażek, nieszczęść, chorób.  Ale gdybyśmy tylko od tej strony patrzyli na życie, to nie moglibyśmy nazywać się ludźmi wierzącymi. Bo to co wydarzyło się w tym roku daje nadzieję, że świat, nasze życie mimo wszystko jest w ręku Boga. Tyle się przecież wydarzyło dobra na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszym życiu. Warto do tego powrócić w kończącym się roku.

Rok 2016 był Rokiem Miłosierdzia i Wielkiego Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski, chrztu, który przypomniał nam o wielkiej godności bycia chrześcijaninem.

Może z pewnymi obawami, ale z nadzieją przygotowywaliśmy się do Światowych Dni Młodzieży i pielgrzymki Ojca Św. Franciszka. A kiedy się rozpoczęły, pokazały nam jak wielką radość i entuzjazm rodzi wiara w Chrystusa. Sami mogliśmy doświadczyć tego goszcząc w naszej parafii młodych pielgrzymów z różnych stron świata. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy bezinteresownie włączyli się w przygotowania tego wielkiego wydarzenia i poświęcili swój czas i talenty na godne przyjęcie pielgrzymów.

I jeszcze jedno wydarzenie  miało miejsce w tym roku, na które może nie wszyscy zwrócili szczególną uwagę. 19 listopada miał miejsce Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Wydarzenie mające symboliczny i duchowy charakter. Przyjęliśmy, jako wspólnota kościoła, Jezusa Chrystusa, który ma pierwsze miejsce w naszym życiu. To wydarzenie było wyjątkowe, bo przypomniało nam, że  tylko Jezus Chrystus jest Panem tego świata.

A Szatan, który ciągle próbuje usunąć Boga z naszych serc, znowu szaleje. Także w naszej ojczyźnie. I to jest dowód na to, że potrzebne są takie religijne wydarzenia podtrzymujące naszą wiarę, nadzieje i miłość.
Kolejny rok jest darem Bożym. Powitajmy go w imię Pańskie i przyjmijmy wszystko, co on ze sobą przyniesie. Ojcze niebieski, powierzamy miniony rok Twojemu bezgranicznemu miłosierdziu, a nowy, który się za kilka godzin rozpoczyna, oddajemy pod opiekę Twojej Opatrzności. Prosimy pełni nadziei, aby nadchodzący Rok Pański 2017 był dla nas wszystkich rokiem Bożej łaski i dobroci!

A teraz jak co roku  krótkie podsumowanie:

Nasza parafia, liczy ok.  1400 mieszkańców. Na niedzielną Eucharystie uczęszcza średnio ok. ok. 350 osób. W tym roku do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu św. zostało włączonych 19 nowych najmłodszych członków (z tej liczby 11 dzieci z naszej parafii). Równocześnie do wieczności odeszło 17 parafian.  Sakrament małżeństwa przyjęły 2 pary. do I Komunii św. przystąpiło 12 dzieci z klas trzecich, sakrament Bierzmowania przyjęło 24 młodych naszych parafian.

Ze spraw gospodarczych:

W minionym roku udało się wymienić główne drzwi do kościoła i zakrystii. Wcześniej, po pożarze, zostały naprawione prawie wszystkie szkody, przede wszystkim dzięki ubezpieczeniu. Wymieniona została główna brama wjazdowa na plac kościelny.

Przed nami pozostaje remont i zagospodarowanie strychu obok chóru, malowanie wnętrza kościoła a także w najbliższej przyszłości wymiana pieca CO.

Korzystając z okazji, w tym ostatnim dniu roku, jak zawsze, pragnę gorąco podziękować wszystkim parafianom za troskę o naszą parafię i kościół. Szczególnie tym, którzy nawet każdego dnia trwają na modlitwie. Za to, że dzięki waszej obecności i modlitwie Pan Jezus nie jest sam w murach naszej świątyni.

Za troskę od strony materialnej. Bo przecież o to też musimy dbać. Wszystkim, którzy pracą własnych rąk, dbają o czystość naszego kościoła i jego otoczenia o coraz piękniejszy wygląd i coraz bogatszy wystrój. Za wszystkie ofiary materialne składane na utrzymanie kościoła składam serdeczne Bóg zapłać.

Szczególnie pragnę podziękować wszystkim wspólnotom  w naszej parafii, i tak: Radzie parafialnej, Straży Honorowej NSPJ, różom różańcowym, , dzieciom z grupy Lolka i ich opiekunom, panu Kazimierzowi kościelnemu i panu Maciejowi organiście, byłemu organiście p. Dariuszowi Baranowi za dekoracje w kościele, chórowi „Vox Animae”, ministrantom i lektorom, chorym i samotnym oraz  wszystkim, którzy modlitwą i bezinteresowną pracą troszczą się o naszą świątynię,

Niech dobry i miłosierny Jezus nieustannie wam wszystkim wynagradza swoimi łaskami i opieką. Ja ze swojej strony dziękuje za życzliwość i wszelką pomoc jaka doznaje z waszej strony, i tę duchową i materialną. Bóg zapłać.

                                                                                                                       ks. Paweł Zięba                                                                                                                           proboszcz parafii

W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

Dzisiaj w naszej parafii dzień spowiedzi przed Uroczystością Bożego Narodzenia od godz. 14.00 do 16.00.

Coraz bliżej jest do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W sobotę jest Wigilia, a potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne.

W sobotę 19 listopada na Mszy św. o 12.00 biskupi polscy wraz ze zgromadzonymi wiernymi dokonają w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Rozpoczęcie uroczystości w Łagiewnikach o 10.00.

W następnym dniu, w niedziele, akt ten zostanie ponowiony we wszystkich kościołach w Polsce.

Dlaczego dziecko powinno przyjąć pierwszą komunię świętą w swojej parafii.

Podobnie jak w ubiegłych latach pojawiły się problemy z określeniem miejsca, w którym dziecko miałoby się przygotowywać i przyjąć uroczyście po raz pierwszy komunię świętą. Pod tym względem nasza diecezja nie różni się do innych regionów Polski, chociaż wszystkich obowiązują podobne zasady.

Zgodnie ze wskazaniami kanonów 913 i 914 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odpowiedzialność za przygotowanie dzieci do godnego i świadomego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii spoczywa przede wszystkim na rodzicach i na proboszczu ich parafii. Przypominają to także wytyczne Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce zawarte w punkcie 107. Mówią one, że miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentów przez dzieci i młodzież jest parafia na terenie, której zamieszkują ich rodzice, a nie parafia gdzie znajduje się szkoła, do której uczęszczają.postacie eucharystyczne

Uczestniczenie dziecka w całym cyklu przygotowania i przyjęcie sakramentów świętych w parafii, gdzie zamieszkuje, wynika z wielu racji duszpasterskich w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.

Podczas lipcowej rozmowy z polskimi biskupami w Krakowie, Ojciec św. Franciszek zapytany o rolę parafii we współczesnym świecie powiedział: „Parafia musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucić przez okno (…) Parafia jest nietykalna: musi pozostać jako miejsce kreatywności, odniesienia, macierzyństwa i tego wszystkiego. Tam należy realizować wszelką zdolność kreatywności”.

Dziecko nawiązuje trwałe kontakty ze swoimi rówieśnikami i ze starszymi w środowisku, w którym wzrasta. Grupa rówieśnicza związana ze szkołą ulega bardzo szybko zmianie i nie daje tej trwałości relacji. Tymczasem w procesie dojrzewania na płaszczyźnie wiary bardzo ważne jest zakorzenienie we wspólnocie i utożsamianie się z nią. Potrzebny jest stały i pewny punkt odniesienia, osoby na które można zawsze liczyć, od których można się uczyć.Procesja Bożego Ciała 26 maja 122

W pierwszej kolejności powinni to być rodzice. Jeżeli od najmłodszych lat zabierają oni ze sobą do kościoła parafialnego własne dzieci, razem z nimi uczestniczą w Mszy św., na ich oczach przyjmują komunię św., będzie czymś naturalnym, że również dzieci przyjmą pierwszą komunię św. w tej samej świątyni. To pomoże im dalej rozwijać harmonijnie życie religijne. Eucharystia będzie postrzegana nie jako coś „od wielkiego święta”, ale jako pokarm otrzymany od Boga, którym trzeba stale się karmić, bo bez niego trudno jest być prawdziwym chrześcijaninem. Konsekwencją zaniedbań religijnych rodziców oraz braku związku rodziny z parafią, jest to, że już w krótkim czasie po przyjęciu Pierwszej Komunii część dzieci pojawia się w kościele tylko sporadycznie.

Przygotowanie do sakramentu we własnej parafii sprzyja włączeniu dziecka w grupy duszpasterskie takie jak: ministranci, schole parafialne, oaza, które pomagają pogłębiać wiarę. Ma także wpływ na żywotność parafii.

Dzień przyjęcia przez dzieci pierwszej komunii świętej jest ponadto bardzo ważnym wydarzeniem w życiu całej wspólnoty. To święto całej parafii, która zostaje w ten sposób umocniona i ubogacona. Takie momenty jednoczą starszych i młodszych bez względu na więzy krwi i bezpośrednią znajomość. A przecież są w naszej diecezji parafie, w których nie ma szkół podstawowych. One również mają prawo przeżywać doniosłe wydarzenie, jakim jest pierwsza komunia święta.

www.wiara.pl

Rozpoczęliśmy październik-miesiąc modlitwy różańcowej. Modlitwy, która jest najskuteczniejszą obroną przed złem.
rozaniec

Zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym.

W naszym kościele będziemy odprawiali nabożeństwo róźańcowe: w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku przed Mszą św. o godzinie 18.00, a w soboty po Mszy św. o godzinie 8.00.