Przeskocz do treści

W niedzielę 26 listopada 2016 r. rozpoczynamy okres Adwentu, który jest czasem oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana.

adwent

Za kilka tygodni uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale.

Dzisiejsza liturgia kieruje naszą uwagę na to przyjście. Czuwajmy więc na modlitwie i ufnie oczekujmy.

W sobotę 19 listopada na Mszy św. o 12.00 biskupi polscy wraz ze zgromadzonymi wiernymi dokonają w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Rozpoczęcie uroczystości w Łagiewnikach o 10.00.

W następnym dniu, w niedziele, akt ten zostanie ponowiony we wszystkich kościołach w Polsce.

HOLY WINSidziemy do Boga nie drogą lecz Miłością (św. Augustyn).

Serdecznie zapraszamy na kolejny Korowód Świętych w Chrzanowie. Tym razem wyruszymy z kościoła św. Mikołaja – 30 października o godz. 16.00 Msza św., następnie udamy się na Rynek. Tu o godz. 17.00 będzie błogosławieństwo i posłanie. Wszystkich czeka niespodzianka!

korowod

Wspólnie przejdziemy do kościoła św. Jana Chrzciciela niosąc relikwie świętych z chrzanowskich kościołów. Uczestników, szczególnie dzieci zachęcamy do ubrania się w strój wybranego świętego. W Kościelcu na zakończenie będzie konkurs strojów, także spotkanie przy ognisku, poczęstunek i kolejna niespodzianka.

Weźmy z sobą lampiony i latarki, by rozjaśnić Chrzanów blaskiem świętości!

wszystkich-swietych

W zakrystii przyjmowane są wypominki roczne i jednorazowe. Jednorazowe będą odczytywane w czasie procesji na cmentarzu i w pierwszym tygodniu listopada w kościele po Mszach Świętych.

wypominki

Wypominki roczne będą odczytywane przez cały rok przed wskazaną - przez ofiarodawcę - Mszą Świętą niedzielną.

Dlaczego dziecko powinno przyjąć pierwszą komunię świętą w swojej parafii.

Podobnie jak w ubiegłych latach pojawiły się problemy z określeniem miejsca, w którym dziecko miałoby się przygotowywać i przyjąć uroczyście po raz pierwszy komunię świętą. Pod tym względem nasza diecezja nie różni się do innych regionów Polski, chociaż wszystkich obowiązują podobne zasady.

Zgodnie ze wskazaniami kanonów 913 i 914 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odpowiedzialność za przygotowanie dzieci do godnego i świadomego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii spoczywa przede wszystkim na rodzicach i na proboszczu ich parafii. Przypominają to także wytyczne Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce zawarte w punkcie 107. Mówią one, że miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentów przez dzieci i młodzież jest parafia na terenie, której zamieszkują ich rodzice, a nie parafia gdzie znajduje się szkoła, do której uczęszczają.postacie eucharystyczne

Uczestniczenie dziecka w całym cyklu przygotowania i przyjęcie sakramentów świętych w parafii, gdzie zamieszkuje, wynika z wielu racji duszpasterskich w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.

Podczas lipcowej rozmowy z polskimi biskupami w Krakowie, Ojciec św. Franciszek zapytany o rolę parafii we współczesnym świecie powiedział: „Parafia musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucić przez okno (…) Parafia jest nietykalna: musi pozostać jako miejsce kreatywności, odniesienia, macierzyństwa i tego wszystkiego. Tam należy realizować wszelką zdolność kreatywności”.

Dziecko nawiązuje trwałe kontakty ze swoimi rówieśnikami i ze starszymi w środowisku, w którym wzrasta. Grupa rówieśnicza związana ze szkołą ulega bardzo szybko zmianie i nie daje tej trwałości relacji. Tymczasem w procesie dojrzewania na płaszczyźnie wiary bardzo ważne jest zakorzenienie we wspólnocie i utożsamianie się z nią. Potrzebny jest stały i pewny punkt odniesienia, osoby na które można zawsze liczyć, od których można się uczyć.Procesja Bożego Ciała 26 maja 122

W pierwszej kolejności powinni to być rodzice. Jeżeli od najmłodszych lat zabierają oni ze sobą do kościoła parafialnego własne dzieci, razem z nimi uczestniczą w Mszy św., na ich oczach przyjmują komunię św., będzie czymś naturalnym, że również dzieci przyjmą pierwszą komunię św. w tej samej świątyni. To pomoże im dalej rozwijać harmonijnie życie religijne. Eucharystia będzie postrzegana nie jako coś „od wielkiego święta”, ale jako pokarm otrzymany od Boga, którym trzeba stale się karmić, bo bez niego trudno jest być prawdziwym chrześcijaninem. Konsekwencją zaniedbań religijnych rodziców oraz braku związku rodziny z parafią, jest to, że już w krótkim czasie po przyjęciu Pierwszej Komunii część dzieci pojawia się w kościele tylko sporadycznie.

Przygotowanie do sakramentu we własnej parafii sprzyja włączeniu dziecka w grupy duszpasterskie takie jak: ministranci, schole parafialne, oaza, które pomagają pogłębiać wiarę. Ma także wpływ na żywotność parafii.

Dzień przyjęcia przez dzieci pierwszej komunii świętej jest ponadto bardzo ważnym wydarzeniem w życiu całej wspólnoty. To święto całej parafii, która zostaje w ten sposób umocniona i ubogacona. Takie momenty jednoczą starszych i młodszych bez względu na więzy krwi i bezpośrednią znajomość. A przecież są w naszej diecezji parafie, w których nie ma szkół podstawowych. One również mają prawo przeżywać doniosłe wydarzenie, jakim jest pierwsza komunia święta.

www.wiara.pl

Rozpoczęliśmy październik-miesiąc modlitwy różańcowej. Modlitwy, która jest najskuteczniejszą obroną przed złem.
rozaniec

Zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym.

W naszym kościele będziemy odprawiali nabożeństwo róźańcowe: w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku przed Mszą św. o godzinie 18.00, a w soboty po Mszy św. o godzinie 8.00.

W niedzielę 2 października relikwie św. Ojca Pio zostały uroczyście wprowadzone do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.sw-pio

Mszy św. o godzinie 11:00 przewodniczył Ojciec Prowincjał Zakonu Salwatorianów, którzy pełnią opiekę duszpasterską w szpitalu.

Obecność świętego Ojca Pio ma być dla wierzących pacjentów szpitala wsparciem w przeżywaniu cierpienia i powrocie do zdrowia.