Chrystus Zmartwychwstan jest!

Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus przyniósł zwłaszcza pokój do Waszych serc. Oby wszyscy zrozumieli, że w ranach Chrystusa jest nasze zdrowie i cieszyli się Jego obecnością w rodzinach.

Niech Zmartwychwstały napełni wszystkich odwagą, która pomoże otworzyć serca na ludzi, których Bóg stawia na Waszych drogach i do których Was posyła by dawać świadectwo wiary!

Spokojnych, radosnych, wypełnionych miłością i pokojem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Ks. Proboszcz