I Niedziela Adwentu

W niedzielę 26 listopada 2016 r. rozpoczynamy okres Adwentu, który jest czasem oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana.

adwent

Za kilka tygodni uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale.

Dzisiejsza liturgia kieruje naszą uwagę na to przyjście. Czuwajmy więc na modlitwie i ufnie oczekujmy.