I niedziela Wielkiego Postu – kuszenie Jezusa na pustyni

Wchodzimy w czas Wielkiego Postu dojmującą sceną kuszenia Jezusa na pustyni. Ten czas kolejny już raz przypomina nam, że na świecie jest zło i ma swojego głównego propagatora. Jest nim szatan, który człowiekowi przedstawia różne pokusy, a są nimi: potrzeby cielesne (głód), dobra doczesne (posiadanie królestw tego świata i ich bogactw), oraz władza (panowanie).

Te trzy pożądliwości są głównymi pokusami u człowieka. Nad tymi pożądliwościami należy mieć szczególne baczenie w swoim życiu i im nie ulegać. W przeciwnym razie doprowadzą nas do rozłączenia od Boga.

W naszych ćwiczeniach wielkopostnych niech będą nam pomocne nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej, a także: post, jałmużna i modlitwa, które są odpowiedzią na pokusy szatana.