III niedziela Wielkiego Postu

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa ludzi, by uznali swój grzech i nie zwlekali z nawróceniem. Życie człowieka ma przynosić dobre owoce, w przeciwnym razie tak jak to drzewo z przypowieści powinno być w przyszłości wycięte.

Przez ten czas wielkiego postu warto bardziej intensywnie się nawracać i trwać w jedności z Jezusem na co dzień.