IV niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Laetare

Dzisiejsza Niedziela zwana jest Niedzielą Laetare. Nazwa pochodzi z łacińskiej antyfony: Laetare Jerusalem, co znaczy wesel się Jerozolimo.

Tradycja tej Niedzieli sięga początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu.