Kobieta kananejska

Kobieta kananejska była wytrwała w proszeniu Jezusa o łaskę uzdrowienia dla jej córki. Nie zrażała się żadnymi przeciwnościami. Jezus docenił ją i postawił ją za wzór do naśladowania jako przykład wytrwałej wiary, która góry przenosi.