Przeskocz do treści

Margaretki

Co to jest Margaretka?
Istotą apostolatu jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Ojcu Jozo Zovko, byłemu proboszczowi parafii w Medziugorje (Bośnia i Hercegowina), objawiała się Matka Boża i płakała przed nim z powodu kapłanów. Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć! Muszą chronić wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby modlili się na różańcu każdego dnia.
 margaretka
Matka Boża płakała z powodu kapłanów, gdyż wielu z nich przestało wpatrywać się w Tajemnicę Kapłaństwa z pokorą pełną podziwu i dziękczynienia, a wiele tysięcy kapłanów po prostu zdradziło otrzymane od Boga powołanie, porzuciło tę najbardziej zaszczytną i odpowiedzialną służbę w Kościele i odeszło bezpowrotnie ze stanu duchownego, dając przy tym niemalże zgorszenie dla wiernych. Byli zdolni, utalentowani, ale upadli z powodu braku dostatecznej pomocy modlitewnej Kościoła.

MODLITWA ZA KAPŁANÓW:
O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, któryś pociągnąłeś ku Sobie Księdza, za którego się dzisiaj modlę. Uczyć Go Swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją OFIARĘ. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony świata prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłości świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu.
 
Święty Patronie, którego imię nosi Kapłan mojej dzisiejszej modlitwy, Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, aby wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, by dochował Panu Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały.
 
Maryjo, Królowo Kapłanów strzeż Go przed każdym grzechem i złem! Amen.