Przeskocz do treści

Międzynarodowy Ruch „Wiara i Światło”

"Wiara i Światło" powstała z wiary, że każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje. "Wiara i Światło" jest także przekonana, że każda osoba, w pełni sprawna czy z niepełnosprawnością jest jednakowo kochana przez Boga, że Jezus mieszka w każdej z nich. "Wiara i Światło" wierzy, że każda osoba, nawet najbardziej niepełnosprawna jest powołana by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest powołana by stać się źródłem łaski i pokoju w świecie.

Wspólnota "Wiara i Światło" to grupa 10-40 osób (niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, młodzież i dorośli, ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu.

Pomiędzy tymi spotykaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste więzi, bowiem "tam gdzie jest przyjaciel tam jest i droga".

Zwykle wspólnoty zakorzenione są w lokalnych parafiach i włączają się w życie swego kościoła. "Wiara i Światło" skupia Chrześcijan różnych wyznań odpowiadając na Jezusową modlitwę "Ojcze uczyń aby wszyscy stanowili JEDNO".

Poza regularnymi spotkaniami, wspólnoty podejmują szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności członków i Bożej inspiracji. Organizują wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki - czas radości i ożywienia dla osób z niepełnosprawnością umysłową, czas wytchnienia dla ich rodziców, etc.

Osobie z niepełnosprawnością, "Wiara i Światło" objawia, że jest wezwana by obdarować innych skarbami swego serca, swym uczuciem, wiernością.

Rodzinom, "Wiara i Światło" daje niezbędne oparcie w ich trudnościach, pomaga im w lepszym rozpoznaniu wewnętrznego piękna ich dziecka i odkryciu, że ono może być źródłem życia i jedności.

Przyjaciołom, szczególnie młodym, "Wiara i Światło" ukazuje drogę do nawiązania przyjaźni z osobą niepełnosprawną intelektualnie, do zaangażowania pozwalającego na odkrycie w drugiej osobie żywej obecności Jezusa, odkrycie nowego sensu swego życia. Czyż nie jest to niesamowite doświadczenie.

Przesłanie:
W czasach gdy wiele dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest eliminowanych przed albo po ich urodzeniu, gdy często są porzucane, "Wiara i Światło" jest przekonana, że życie każdej osoby jest unikatowe i święte. Nawet najbardziej słaba istota jest wezwana by być źródłem radości i pokoju w Kościele i świecie. "Wiara i Światło" chce nieść im i ich rodzinom świadectwo Bożej miłości.

Wiara i Światło jest ruchem wspólnotowym. W centrum tych wspólnot znajdują się osoby w różnym stopniu niepełnosprawne intelektualnie: dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Są oni otoczeni przez członków swoich rodzin i przyjaciół, w szczególności ludzi młodych. Zaleca się, by każdej wspólnocie towarzyszył kapelan.

Wiara i Światło daje osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwość uznania za osoby wyjątkowe, a także wykorzystania swoich darów oraz odkrycia radości, jaką niesie przyjaźń.

Rodzicom Wiara i Światło niesie wsparcie w ich doświadczaniu i pomaga lepiej dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka. Wielu z nich z kolei staje się źródłem siły i punktem oparcia innych rodzin rozbitych wewnętrznie na skutek cierpienia oraz codziennych trudności.

Bracia i siostry osób z niepełnosprawnością wezwani są do uświadomienia sobie, że taka osoba może być sensem życia i jedności, i że o ile zaburzyła ona ich życie, może także przemieniać je i przeobrazić.

Dzięki osobom z niepełnosprawnością intelektualną również i przyjaciele mogą zrozumieć, że istnieje także inny świat niż świat rywalizacji, pieniędzy i sukcesu, że Ci, którzy są słabi i ogołoceni mogą poprowadzić ich do innego świata - delikatności, umiejętności słuchania, wierności i wiary.

Wiara i Światło oferuje kapłanom możliwość odkrycia na nowo serca Ewangelii, dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, którą głoszą ubodzy, a także odnalezienia źródła odnowy swej posługi.

Wspólnoty te nie są wspólnotami życia, ale wspólnotami, których członkowie spotykają się przynajmniej raz na miesiąc, budując między sobą coraz głębsze więzi przez dzielenie się swoimi trudnościami i nadziejami, przez świętowania, modlitwę i Eucharystię lub inne spotkania modlitewne.

Każde spotkanie zawiera w sobie czas wzajemnej obecności, czas wspólnej rozmowy i wzajemnego słuchania. Najważniejsze jest, by zawiązać między sobą osobiste więzi, poprzez które odkrywamy cierpienia i dary drugiego, dzięki którym uczymy się poznawać go po imieniu. Dzięki przyjaźni wyrażającej się w delikatności i wierności stajemy się dla siebie znakami Bożej miłości.

Z wiernej przyjaźni rodzi się radość, która charakteryzuje wspólnotę Wiary i Światła. To Bóg powołuje nas do bycia razem i czyni nas zdolnymi do odkrycia Przymierza, które nas jednoczy: nie jesteśmy już sami.

Jezus przyszedł ogłosić dobrą nowinę ubogim. Są oni umiłowani przez Ojca. Jezus oddaje życie za swoje owce. Karmi je swoim Ciałem. Jezus jest obecny w naszych spotkaniach i w świętowaniu. Pomaga nam żyć we wspólnocie miłością i wiernością. W szczególny sposób spotykamy Go w modlitwie, w Eucharystii i w innych spotkaniach modlitewnych.