Msza roratnia

W dniu dzisiejszym odprawiliśmy pierwszą Mszę Roratnią. Dzieci otrzymały plansze na które będą przyklejać obrazki roraty2015z kolejnych Mszy adwentowych.

 

Trwamy z Maryją na modlitwie i wspólnie oczekujemy przyjścia Mesjasza.

 

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Dzień opowiada dniowi, *
noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
których by dźwięku nie usłyszano:
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
ich słowa aż po krańce świata.