Narodowy dzień czytania Pisma Świętego

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 13. Tydzień Biblijny. Motyw przewodni tego tygodnia to słowa z Ewangelii wg św. Jana:

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35).

Pismo  Św. dla nas chrześcijan to żywe słowo samego Boga. Każdy z osobna poprzez Jego lekturę pogłębia swoją relację z Najwyższym. Nawet te same słowa odczytane w różnym okresie naszego życia i w różnych okolicznościach mają inny wydźwięk i inaczej do nas trafiają przemieniając nas.