Przeskocz do treści

Niedziela Miłosierdzia Bożego

3 kwietnia obchodzimy II Niedzielę Wielkanocną nazwaną przez Jana Pawła II Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest to dzień naszego Odpustu Parafialnego.

miłosierdzia

Suma odpustowa o godzinie 11:00 z procesją eucharystyczną, którą odprawi ks. Stanisław Rapacz, proboszcz parafii w Gorzowie.

Zadbajmy w tym dniu o uzyskanie odpustu, czyli o darowanie kar za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty i pojednania.

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:

Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia.

To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r.:
„Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – dostąpi go”.
W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy, określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia.
„W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”.

„Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.