Nowe zasady uczestnictwa w nabożeństwach w kościele

Od 20 kwietnia 2020 roku w naszym kościele może uczestniczyć we Mszy św. maksymalnie 14 osób.

Jeśli będzie taka potrzeba, na czas obowiązywania ograniczeń co do ilości uczestników nabożeństw,  będzie w niedzielę dodatkowa Msza św. o godz. 16.00.