Spotkanie kandydatów do bierzmowania

W niedzielę 17 października 2021 r. po Mszy Św. o godzinie 15:00 zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania.

Sakrament Bierzmowania to sakrament umocnienia wiary i dojrzałości chrześcijańskiej. Dobre przygotowanie intelektualne (poszerzenie wiedzy religijnej) jak i moralne (przyjmowanie sakramentów świętych, postępowanie zgodne z dekalogiem) pozwoli czerpać łaski potrzebne na każdy dzień życia.

Na spotkania zapraszam uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz uczniów klas 1 szkół ponadpodstawowych.