Św. Jacek i Św. Jadwiga patronami kolejnych mszy roratnich

Jacek Odrowąż był pierwszym Polakiem, który wstąpił do nowo utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego. Święty Jacek Odrowąż i jego towarzysze byli pierwszymi dominikanami w Polsce. Ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus. Nazywany był przeto Apostołem Słowian, Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem Północy, Światłem Północy lub Światłem ze Śląska.

User comments

Święta Jadwiga urodziła się trzeciego października 1373 roku. Pochodziła z dynastii Andegawenów, była córką Ludwika Węgierskiego oraz Elżbiety Bośniaczki. Jadwiga była dla Polski dobrą królową. Na dworze zgromadziła elitę intelektualną, która dbała o rozwój kraju. Zakładała klasztory, wydawała zgody na powstawanie nowych kościołów, przyczyniła się również do utworzenia Akademii Krakowskiej.