Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi  Panny.

Święto obowiązkowe. Msze św. jak w niedzielę: 8.30, 10.30 i 15.00 –  na Mszach św. poświęcenie ziół i kwiatów.

Po Mszy św. o 15.00 spotkanie popielgrzymkowe uczestników                chrzanowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.