Uroczystość Wszystkich Świętych

W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie.

Msze św. będą o godz. 830 i 1030.

O godz. 1400 na cmentarzu będzie procesja i modlitwy za zmarłych.

Zapraszam wszystkich do udziału w tej liturgii.