VII Światowy Dzień Ubogich – Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4, 7)

W niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, gromadzimy się wokół Stołu, aby ponownie otrzymać dar i misję życia w ubóstwie i służenia ubogim. Nasze serca kształtujemy w ten sposób, aby dobra materialne nie były dla nas najważniejsze ale bliźni, w którym przez łaskę jest obecny Jezus.

Warto się zapoznać z orędziem Papież Franciszka na ten dzień. A może obchodzony dzień ubogich skłoni nas do lektury Księgi Tobiasza ze Starego Testamentu, aby jeszcze lepiej zrozumieć ideę przesłania tej niedzieli, którą zaproponował Biskup Rzymu. Gorąco zachęcam! Może wspólna lektura w naszych rodzinach?