Przeskocz do treści

VIII Niedziela zwykła

Ewangelia dzisiejsza wzywa nas do ufności w Opatrzność Bożą, w sprawach materialnych, bo Bóg nigdy nie opuści człowieka. Mamy na pierwszym miejscu postawić troskę o sprawy Boże i losy Królestwa Bożego na ziemi, a resztę otrzymamy od Boga. Ludzie jednak odwracają hierarchię wartości, dlatego św. Paweł poucza nas, że Bóg jest sędzią i On sam oceni naszą postawę i nagrodzi za właściwe ustawienie spraw duchowych i materialnych.  (wiara.pl)

CZYTANIA:
Pierwsze czytanie: Iz 49,14-15
Psalm: Ps 62
Drugie czytanie: 1 Kor 4,1-5
Ewangelia: Mt 6,24-34

Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.