Wielki Czwartek

To dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. To także początek świętego triduum sacrum.

Myślami wracamy dzisiaj do wieczernika i na ostatnią wieczerzę. To tam Jezus, tuż przed męką, ustanowił apostołów szafarzami nowego sakramentu, czyli Eucharystii. Eucharystia towarzyszy nam przez całe życie. Jest sakramentem, który tworzy Kościół. Bez Eucharystii nie ma Kościoła, a kapłaństwo byłoby niepotrzebne.

Podziękujmy dziś szczególnie Jezusowi, za te dwa piękne sakramenty i czuwajmy z Nim w ciemnicy.