Wielki Piątek – Dzień Męki Pańskiej

W dniu dzisiejszym nie celebruje się Eucharystii. Wieczorem będziemy celebrować Liturgię na cześć Męki Pańskiej. Jest ona złożona z czterech części: liturgii słowa, adoracji Krzyża, Komunii świętej oraz procesji do grobu Pańskiego.

W centralnym miejscu dzisiejszego dnia jest Krzyż na którym Pan Nasz Jezus Chrystus wybawił nas od zła i umożliwił dostąpienie zbawienia.

Od godz. 900 Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

1300 – Droga Krzyżowa dla dzieci

1500 – rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa

1800 – Liturgia Męki Pańskiej

Gorzkie Żale i adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 2200