Adwent 2021

W najbliższą niedzielę 28 listopada rozpoczynamy w Kościele Adwent z hasłem: „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA” – jednocześnie jest to początek nowego roku liturgicznego.

Od poniedziałku zapraszam na Msze święte adwentowe, tzw. Roraty. Będziemy je sprawować od poniedziałku do piątku o godz. 1800, a w soboty o godz. 800.

Podczas tych nabożeństw, zwłaszcza z dziećmi, będziemy realizować program kursu, który pomoże nam przybliżyć się do Boga i do bliźniego. Kurs będzie zatytułowany – Moje pierwsze prawo jazdy.