Przeskocz do treści

Historia

"Mała Ojczyzna to taki kawałek świata,
z którym człowiek jest szczególnie związany,
w którym czuje się naprawdę u siebie"
św. Jan Paweł II

Osiedle Kąty zawsze było związane z Chrzanowem. Studiując historię powstania kasztelanii chrzanowskiej z XIII w. możemy odnaleźć pierwszą wzmiankę o Kątach. Przez długi okres Kąty były samodzielną jednostką terytorialną, aż do roku 1923, kiedy przyłączono wieś Kąty i Kościelec do miasta Chrzanowa. Fakt ten tłumaczono wówczas względami gospodarczymi. Obie gminy łączyły się ulicami bezpośrednio z Chrzanowem i wykazywały charakter miejski. Nie bez znaczenia pozostawał również związek mieszkańców Kątów z parafią św. Mikołaja w Chrzanowie, do której Kąty należały od samego początku.Duża odległość od kościoła parafialnego, jak i zapewne potrzeba wspólnej modlitwy, były przyczyną podjęcia budowy kaplicy. Wzniesiono ją w stylu neogotyckim, w latach 1896 - 1897, przy głównej drodze prowadzącej na Śląsk. Kaplica została poświęcona św. Florianowi, którego figurkę umieszczono w oszklonej wnęce nad głównym wejściem. Bardzo szybko kapliczka stała się miejscem spotykania się mieszkańców Kątów, na wspólnej modlitwie, śpiewie litanii loretańskiej, w czasie święcenia pokarmów. Stąd również wyruszała procesja Bożego Ciała, która łączyła się z główną procesją w mieście. W latach siedemdziesiątych służyła również jako salka katechetyczna.

Stopa życiowa dzisiejszego człowieka domaga się tego, aby w Domu Bożym czuł się on dobrze, a więc modli się i słucha Słowa Bożego w godnym miejscu, a nie w warunkach ekstremalnych, a takimi były burze, śnieżyce, a także ciasnota kaplicy, w której spotykali się mieszkańcy Kątów. Msze Święte, które odprawia ksiądz przyjeżdżający z parafii św. Mikołaja z Chrzanowa gromadziły coraz większe rzesze wiernych. Mieszkańcy Kątów zapoczątkowali więc starania o pozwolenie na budowę nowego kościoła.Pozwolenie takie uzyskano dopiero w 1981 roku. Dla mieszkańców był to cud i spełnienie marzeń o swoim własnym kościele, a w konsekwencji, w przyszłości samodzielnej parafii. Wielkim orędownikiem i organizatorem budowy nowego kościoła na Kątach był proboszcz parafii św. Mikołaja ks. prałat Zbigniew Mońko, a także ks. prałat Wojciech Bryja, a później ks. prałat Stefan Misieniec.


I tak rozpoczęto budowę nowego kościoła z zespołem sal katechetycznych. Projekt Świątyni, wzniesionej z cegły, z żelbetowym stropem, opracował zespół architektów: Jacenty Grelowski, Alicja Bębenek wraz z konstruktorem Aleksandrem Datoniem. Poświęcenia dokonał 27 listopada 1985 roku ówczesny metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski. Bryła świątyni przypomina namiot wsparty na wysokim betonowym filarze, który wystając ponad dach świątyni tworzy nowoczesną formę krzyża.


Do roku 2002 kościół służył jako kaplica filialna parafii św. Mikołaja w Chrzanowie, kiedy powołano na Kątach ośrodek duszpasterski.

W 2004 roku ks. Franciszek Macharski po uzyskaniu opinii ks. Prałata Stefana Misińca erygował parafię Miłosierdzia Bożego w Chrzanowie i powołał do tworzenia nowej wspólnoty parafialnej ks. Jana Żurowskiego. Parafianie wraz z księdzem proboszczem podjęli próbę rozbudowy niewielkiej świątyni. Nowy projekt zakłada powiększenie wnętrza o 1/3, a także powstanie przykościelnego parku z drogą krzyżową.

W czerwcu 2009 roku decyzją metropolity krakowskiego Ks. Jan Żurowski został przeniesiony do parafii św. Jacka w Groniu – Leśnicy, a nowym proboszczem został ks. Paweł Zięba.

Ważniejsze wydarzenia związane z życiem parafian i kościoła na Kątach (od czasu powstania parafii):

 • Sprowadzenie relikwii w. Siostry Faustyny 30 listopada 2002 roku,
 • Pierwsza w historii parafii I komunia święta dzieci w maju 2005 roku,
 • Peregrynacja relikwii w. Teresy od Dzieciątka Jezus 9 czerwca 2005 roku,
 • Misje parafialne, które odbyły się w dniach 23 - 30 kwietnia 2006 roku, prowadzone przez oo.redemptorystów.
 • Pierwsze bierzmowanie młodzieży z Kątów w kościele parafialnym, którego w październiku 2007 roku dokonał ks. kard. Stanisław Dziwisz,
 • Objęcie Parafii przez nowego Proboszcza - ks. Pawła Ziębę w dniu 28 czerwca 2009 roku.
 • Wizytacja kanonicza parafii przez ks. bpa Jana Szkodonia w dniu 19 kwietnia 2010 roku.
 • 14 listopada 2010 - Jubileusz XXV rocznicy poświęcenia kościoła. Mszy Świętej przewodniczy kard. Franciszek Macharski.
 • 3 lipca 2011 - po długiej i ciężkiej chorobie umiera śp. Walerian Wycisk, długoletni kościelny w parafii na Kątach, oddany pomocnik przy tworzeniu parafii i rozbudowie kościoła.
 • 14/15 listopada 2012 - naszą parafię nawiedził obraz "Jezu, ufam Tobie" wraz z relikwiami św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II.

Szczegółowa historia Parafii i osiedla Kąty - w opracowaniu R. Madejskiego:

Pozycja napisana w oparciu o następujące teksty źródłowe:

 • Wiara czyni cuda. Od kapliczki pod wezwaniem św. Floriana do Kościoła Miłosierdzia Bożego, pod red. R. Madejskiego, Chrzanów 2009.
 • Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939, Chrzanów 1998.
 • Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu. Tom 2. Chrzanów współczesny, Chrzanów 1999.