Przeskocz do treści

Prace inwestycyjne w kościele

Prace remontowe i adaptacyjne wykonane od czasu powstania parafii:
 • 2004 – powiększenie liturgicznej przestrzeni świątyni przez wyburzenie ścian przedsionków, malowanie ścian wewnętrznych, renowacja zabytkowych ławek ofiarowanych przez parafię w Ostrężnicy, wyposażenie zakrystii, nowe nagłośnienie, remont dachu.
 • 2005 – wykonanie nowego ołtarza głównego z obrazem Jezusa Miłosiernego (wierna kopia z kaplicy sióstr w Łagiewnikach), stałego ołtarza soborowego z marmuru, a także ambonki, krzyża i tabernakulum.
 • 2006 – adaptacja kaplicy Matki Bożej z obrazem NMP Nieustającej Pomocy, wykonanie parkingu przed kościołem na 50 samochodów osobowych.
 • 2007 – rozpoczęcie adaptacji przyziemi kościoła na potrzeby duszpasterskie, oddanie do użytku pierwszej salki parafialnej, pierwszy etap budowy nowego ogrodzenia placu kościelnego, zakup nowych organów.
 • 2008 – oddanie do użytku dużej sali parafialnej, dokończenie budowy ogrodzenia placu kościelnego.
 • 2010 – oddanie do użytku trzeciej salki wraz z kuchnią, zapleczem sanitarnym i gospodarczym, wykonanie krat w oknach pomieszczeń w dolnej części kościoła, wykonanie drenażu i odwodnienia fundamentów, zakup nowego konfesjonału, renowacja ławek, wykonanie ołtarza bocznego ku czci NSPJ, uporządkowanie terenu przed kościołem.
 • 2011 – wykończenie klatki schodowej na chór wraz z przedsionkiem (malowanie, wyłożenie pytkami schodów), wyposażenie kuchni w salkach, zakup nowego nagłośnienia organów, iluminacja zewnętrzna kościoła, adaptacja ogrodu - trasa procesyjna, zieleń cd.
 • 2012 – zakup nowych żyrandoli, wykonanie prospektu piszczałkowego przez P. Jerzego Gawrońskiego i Dariusza Barana, zamontowanie w kaplicy MB relikwiarza dla stałego wystawienia relikwii św. s. Faustyny. Na przełomie czerwca i lipca została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej przed wjazdem na plac kościelny. W tym roku zostały przeprowadzone przeglądy obiektu budowlanego, instalacji kominowej i elektrycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • 2013 - zakup kamiennej figury Pana Jezusa Miłosiernego i ustawienie jej na specjalnie wybudowanym postumencie - ołtarzu na placu kościelnym, wymiana okien w kościele, zakup witraży - etap I: św. Jan Paweł II, św. Faustyna, doraźny remont chóru związany z konieczności dostosowania go do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
 • 2014 - Witraże etap II - bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Mikołaj, bł. Edmund Bojanowski, św. Barbara, św. Józef, Zwiastowanie, bł. Sopoćko, św. Brat Albert, św. Franciszek, św. Jadwiga. Wykonano instalację wodną do podlewania placu przed kościołem. Przeprowadzony został remont korytarza pod kościołem i wymalowana została pierwsza salka. Iluminacja zewnętrzna - witraże.
 • 2015 - W kwietniu wymalowany został dach kościoła i część ścian od frontu. W październiku wymieniono ostatnie okna (nad chórem) i założono witraże - promienie miłosierdzia.
 • 2016  - kwiecień - wykonanie nowego betonowego ogrodzenia za kościołem - nasz parafianin Pan Tadeusz Motyka wykonał i ofiarował nową bramę na plac kościelny.
 • 2016 - listopad - wykonanie nowych drzwi głównych do kościoła, do zakrystii, na chór i toalety.
 • 2018 - nowa kotłownia gazowa.
 • 2023 - termomodernizacja kościoła.
Wszystkie te prace były możliwe dzięki zaangażowaniu parafian i ich ofiarności.
W przyszłości czeka nas jeszcze bardzo wiele. W najbliższym czasie konieczny jest remont schodów, malowanie wnętrza kościoła, docieplenie części stropu kościoła i ścian zewnętrznych. Wymiany wymaga również posadzka.
Przyszłość naszej parafii, jej duchowy rozwój i prace remontowo – adaptacyjne polecamy wpierw Bożemu Miłosierdziu, które w szczególny sposób patronuje naszej wspólnocie, a także wszystkim parafianom i sympatykom naszego kościoła. To dzięki waszej trosce, modlitwie i materialnemu wsparciu udało się przed dwudziestu pięciu laty wybudować kaplicę, a dzisiaj upiększa i dostosowuje do wymogów współczesności.
 
Wszystkim ludziom dobrej woli z serca dziękujmy i ofiarujemy pamięć w modlitwie!

Ks. Proboszcz wraz z Radą Parafialną

Niektóre efekty prowadzonych prac można zobaczyć w galeriach zdjęć.