Przeskocz do treści

Kancelaria

Kancelaria parafialna jest czynna: w dni powszednie po każdej Mszy świętej.

SAKRAMENT CHRZTU:
Aby zapisać dziecko do Sakramentu Chrztu należy:
 • zgłosić się do kancelarii parafialnej,
 • przedstawić Akt Urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (USC),
 • przedstawić dane osobowe rodziców (na podstawie dowodów osobistych),
 • posiadać świadectwo zawarcia ślubu kościelnego (jeżeli był udzielany w innej parafii) lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (w przypadku, jeżeli rodzice nie zawarli małżeństwa sakramentalnego)
 • przedstawić rodziców chrzestnych, którzy spełniają warunki przepisane prawem kościelnym (przyjęli sakrament bierzmowania i są wierzącymi i praktykującymi katolikami). Rodzice chrzestni przedstawiają odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania, potwierdzające spełnienie tych warunków.
 • SAKRAMENT CHRZTU w naszej parafii jest udzielany zwyczajowo w niedzielę.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem

bierzmowanie

Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania zaczyna być aktualny po przystąpieniu do pierwszej Komunii Świętej i osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa zarówno poprzez katechezę szkolną jak i formację w parafii wg szczegółowego programu.


W przypadku chęci zawarcia SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA należy przedstawić:

malzenstwo_grafika

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu narzeczonych,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Pogrzeb katolicki:

pogrzeb

Pogrzeb należy zgłosić w pierwszej kolejności w kancelarii parafii zamieszkania, aby ustalić termin pogrzebu z ks. Proboszczem.

Niezbędne dokumenty:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.
 
Staramy się, aby Msza św. pogrzebowa odprawiona była w kościele parafialnym na Osiedlu Kąty. Godzinę i termin uzgadniamy wcześniej z księdzem proboszczem.

Intencje Mszy świętych za zmarłego można zamówić w zakrystii bezpośrednio przed pogrzebem albo po Mszach w dni powszednie i niedziele.
 
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odprawienia pogrzebu w kościele św. Mikołaja w Chrzanowie. (Przy czym zarówno ksiądz jak i organista pochodzą z naszej parafii).