Przeskocz do treści

Siostry służebniczki

"Przez Maryję do Jezusa"

Charyzmatem Służebniczek Starowiejskich jest realizowanie na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga oraz bliźniego przejawiające się w naśladowaniu Maryi Niepokalanie Poczętej, a także w pełnieniu w imię Chrystusa posługi opiekuńczo-wychowawczej, katechetycznej oraz charytatywnej wśród dzieci, chorych i ubogich.

Posługę tę służebniczki starowiejskie realizują przede wszystkim w przedszkolach i świetlicach środowiskowych. Siostry prowadzą także domy dziecka, specjalne ośrodki wychowawcze, współdziałają też z Pogotowiem Opiekuńczym i prowadzą domy spokojnej starości.
Zgromadzenie założył w 1850 r. bł. Edmund Bojanowski. Na świecie jest 1446 służebniczek starowiejskich, w tym 1280 Polek, z czego 146 na misjach i za granicą. Polską błogosławioną służebniczką starowiejską jest bł. Katarzyna Celestyna Faron.
Pena nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

Więcej informacji o zgromadzeniu można znaleźć na witrynie sióstr pod adresem: www.sluzebniczkinmp.pl

Na terenie naszej parafii siostry prowadzą:
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Przewlekle Chorych potocznie zwany przez chrzanowian „Caritasem” (32-500 Chrzanów, ul. Śląska 62a).
  • Siostry Służebniczki m.in. dbają o czystość bielizny ołtarzowej w naszym kościele.