Przeskocz do treści

Straż Honorowa NSPJ

Pragnę, aby Serce moje otoczyła korona z dwunastu gwiazd,
utworzona z moich najmilszych i najwierniejszych sług.malgorzatamaria

(z objawienia św. Małgorzaty Marii Alacouque)

Początki Arcybractwa sigają XIX wieku, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już nastpnego roku zostaa zatwierdzona jako Bractwo, a czternacie lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca. Jako duchowa córka św. Franciszka Salezego, intuicyjnie wyczuła, że właśnie nabożeństwo do Najświętszego Serca może posłużyć za podstawę duchowości dostępnej dla wszystkich, niezależnie od stanu czy zawodu.

Siostra Maria od Najświętszego Serca pragnęła, aby celem Straży było szerzenie czci, uwielbienia  i wynagradzanie Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat.

Kopia sztandar 1Kopia sztandar 2

Zegar Straży utworzony jest przez wieniec z gwiazd 12, obejmuje on cały świat i zawsze jest ktoś, kto czuwa, czci Boskie Serce, które znajduje się wewnątrz tarczy. Jest ono nieustannie oplecione modlitwą czcicieli, których oznaczają te gwiazdy. To jest tak, że jeżeli my, w Polsce, śpimy to czuwają w innym zakątku świata. Czuwanie to polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy. Ofiarujemy w niej Boskiemu Sercu to wszystko czym się zajmujemy. Nade wszystko myślą i sercem łączymy się z Jezusem, pozostajc przy wykonywaniu codziennych zajęć.

Arcybractwo w naszej parafii zostało uroczycie założone w marcu 2004 roku. (Część sióstr i braci należao wcześniej do Straży w Parafii św. Mikołaja w Chrzanowie). Sztandar z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, a także z wyhaftowanym zegarem strażowym został poświęcony przez metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza w padzierniku 2007 roku. Zelatorką wspólnoty jest od początku p. Genowefa Siewniak. Do grupy należy obecnie ok. 30 członków. Swoją modlitwą ogarniamy dusze świętej pamięci tych braci i sióstr z naszej wspólnoty, którzy odeszli już do Pana. RiP.

Do obowiązków Straży Honorowej w naszej parafii należy szczególnie:
Godzina święta, czyli adoracja eucharystyczna w II piątek m-ca,
- nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed I piątkiem,
- poczet sztandarowy na Mszy świtej w pierwszy piątek,
a także podczas ważnych celebracji liturgicznych,
- spotkanie członków w II poniedziałek miesiąca o godz. 17 (zimą o godz. 16),
- nieustanna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy
i grobie Pańskim przez cały dzień i noc,
- pielgrzymka Straży Honorowej do Częstochowy,
- okolicznościowe nabożństwa – droga krzyżowa, rozważania różacowe itp.,
- pomoc w rozwoju życia parafialnego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - CZYTAJ TUTAJ
RELACJA Z JUBILEUSZU X-LECIA CZYTAJ TUTAJ

 
Hymn Stray Honorowej:

Pójdź, o Honorowa Straży,
Peni wit sub tw,
U stóp Pańskich stań otarzy,
Otocz Boskie Serce czci.
Przed Sercem Twoim, o Panie,
Niechaj ziemia korzy się,
Niech się Straż Twoj stanie,
Niechaj kocha, wielbi Cię.Z Tego Serca zranionego
Mioci janieje blask,
Jezus zlewa na wiat z Niego
Zdroje swoich Boskich łask.Boskie Serce, weź dla siebie
Serca nasze, nimi rządź,
Ucz nas znać i kochać Ciebie,
Królem naszym Ty nam bądź!