Nasi goście na Światowe Dni Młodzieży

Sśdm 2016wój przyjazd na ŚDM do naszej parafii zgłosiły już grupy z Nikaragui, Chile, Meksyku oraz z Hiszpanii.