Przeskocz do treści

Koniec roku szkolnego zbliża się dużymi krokami. W piątek 21 czerwca dzieci i młodzież odbiorą świadectwa i udadzą się na zasłużony odpoczynek. Niech wakacje, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Bowiem przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły.

Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia.

Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

Nawet za granicą Polski można znaleźć kościół w którym są odprawiane msze święte w naszym języku. Zawsze są to msze, które jednoczą Polaków wypoczywających na danym terenie. Zachęcam do udziału w nich!

Ks. Michał Rapacz to kapłan pracujący w Płokach w gminie Trzebinia. Poniósł męczeńska śmierć z rąk bojówki komunistycznej.

15 czerwca 2024 r. w Bazylice Bożego Miłosierdzia odbędzie się Jego beatyfikacja. Niech wszyscy parafianie czują się zaproszeni na godzinę 11:00. Liturgii będzie przewodniczył ks. kard. Marcello Semeraro - prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Więcej o Słudze Bożym można poczytać na stronie diecezji.

W ramach oktawy Bożego Ciała Msze św. będą odprawiane o godz. 18:00. Po Mszach świętych będzie nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna przy kościele.

Uczestnicząc w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w hostii Jezusa Chrystusa. Zapraszam do uczestnictwa w procesji wszystkich parafian w miarę posiadanego czasu.

Oktawa to siedem następujących po sobie dni, symbol wieczności, gdyż ósmego dnia w kalendarzu już nie ma. Oktawa uroczystości to takie świętowanie tego dnia, które wykracza poza doczesność i antycypuje przyszłe życie w wieczności.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało): o godz. 10.30 Msza Św. z procesją.

Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Po Eucharystii o godz. 10.30 wyruszymy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy po ulicach naszej parafii. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny.

Tradycyjna procesja do czterech ołtarzy rozpocznie się po Mszy św. o godz. 10.30 i przejdzie z kościoła ulicami Polną, Leśną, Brzozową i Śląską na plac przed kościół.

Do udziału w procesji zaproszeni są wszyscy parafianie, a w szczególności: dzieci z przedszkola do sypania kwiatów, a do feretronów, sztandarów i baldachimu kobiety i mężczyźni (górnicy).

Dziś w archidiecezji krakowskiej kończy się okres Komunii św. wielkanocnej. Jednocześnie przeżywamy niedzielę Trójcy Świętej.

Bóg jest Trójcą Świętą i doskonałą w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Ewangelista Jan na kartach Pisma Świętego zapisał słowa Jezusa, które odzwierciedlają jedność Boskich Osób: „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam objawi”.

Niech dzisiejsze słuchanie słowa Bożego wzbudzi w naszych sercach pragnienie jedności z Bogiem w Jego zbawczym słowie. Bo słowa, które On do nas kieruje nie są o kimś kiedyś, ale o nas, żyjących teraz w XXI wieku.

Słuchajmy słowa Bożego i realizujmy je w naszym życiu, wtedy będziemy na dobrej drodze, która prowadzi do jedności.

W niedzielę 19 maja przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywana w Polsce także Zielonymi Świątkami. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy.

Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.

Duch Święty umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, Duch Święty wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

W poniedziałek, 20 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W naszej parafii to dodatkowo dzień, w którym będzie celebrowany Sakrament Bierzmowania. Otoczmy modlitwą kandydatów i ich rodziny, aby owocnie przyjęli ten sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież św. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.

Chrystus nie pozostawił swojego Kościoła samego, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.

W VII Niedzielę Wielkanocną Jezus Wstępuje do nieba. Jest to zapowiedź naszej przyszłej drogi. Jednocześnie Jezus obiecuje zesłać Ducha Świętego, który umocni Wszystkich Wierzących na tej drodze.

W naszej parafii w poniedziałek 20 maja, w drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w sposób namacalny doświadczymy wylania Ducha w sakramencie bierzmowania, który otrzymają nasi młodzi parafianie, nasze córki i nasi synowie.

Drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego nie jest już obchodzony tak uroczyście jak kiedyś, jest to Święto Matki Kościoła (Mater Ecclesiae).

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! […] Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo!” – śpiewamy w jednej z maryjnych pieśni.

W Jej uroczystość jako naszej Królowej i głównej patronki Polski, oraz w święto 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, słowa tej pieśni brzmią szczególnie. Wzywając orędownictwa Maryi, naszej Matki i Królowej, chcemy Bogu polecać naszą Ojczyznę oraz wszystkich jej mieszkańców i prosić o potrzebne łaski i dary w budowaniu jej materialnego i duchowego ładu.

Msze św. o 8.30 z nabożeństwem majowym, 10.30 i o 15.00.

W czwartą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. W Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony jest co roku w IV Niedzielę Wielkanocną. Była to inicjatywa papieża Pawła VI, który postanowił, aby jedna z niedziel okresu wielkanocnego była przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego.

W dzisiejszym świecie szczególnie ważne jest, aby nie zabrakło żywych światków Zmartwychwstałego. Światków którzy w sposób radykalny opowiedzą się za Chrystusem!

Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele XVI Tydzień Biblijny. Tydzień Biblijny obchodzony przez Kościół katolicki w Polsce ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte. Hasłem tegorocznego tygodnia jest zdanie: "Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele".

Św. Hieronim powiedział kiedyś: "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Dlatego My oświeceni jego nauką, chcemy lepiej poznać Jezusa, aby nawiązać z Nim osobową relację!

Sami pamiętamy z nauki katechizmu, że Pismo Święte to zbiór ksiąg który powstawał na przestrzeni wielu lat. Oryginalnymi językami Biblii jest język hebrajski, grecki i aramejski. Każdy nowy przekład to także nowe spojrzenie ze strony współczesności na prawdę wiary przekazaną Nam przez poprzednie pokolenia.