Przeskocz do treści

W niedzielę 19 maja przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywana w Polsce także Zielonymi Świątkami. Niedziela ta kończy okres Wielkanocy.

Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.

Duch Święty umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, Duch Święty wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

W poniedziałek, 20 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W naszej parafii to dodatkowo dzień, w którym będzie celebrowany Sakrament Bierzmowania. Otoczmy modlitwą kandydatów i ich rodziny, aby owocnie przyjęli ten sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież św. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.

Chrystus nie pozostawił swojego Kościoła samego, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.

W VII Niedzielę Wielkanocną Jezus Wstępuje do nieba. Jest to zapowiedź naszej przyszłej drogi. Jednocześnie Jezus obiecuje zesłać Ducha Świętego, który umocni Wszystkich Wierzących na tej drodze.

W naszej parafii w poniedziałek 20 maja, w drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w sposób namacalny doświadczymy wylania Ducha w sakramencie bierzmowania, który otrzymają nasi młodzi parafianie, nasze córki i nasi synowie.

Drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego nie jest już obchodzony tak uroczyście jak kiedyś, jest to Święto Matki Kościoła (Mater Ecclesiae).

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! […] Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo!” – śpiewamy w jednej z maryjnych pieśni.

W Jej uroczystość jako naszej Królowej i głównej patronki Polski, oraz w święto 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, słowa tej pieśni brzmią szczególnie. Wzywając orędownictwa Maryi, naszej Matki i Królowej, chcemy Bogu polecać naszą Ojczyznę oraz wszystkich jej mieszkańców i prosić o potrzebne łaski i dary w budowaniu jej materialnego i duchowego ładu.

Msze św. o 8.30 z nabożeństwem majowym, 10.30 i o 15.00.

W czwartą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. W Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony jest co roku w IV Niedzielę Wielkanocną. Była to inicjatywa papieża Pawła VI, który postanowił, aby jedna z niedziel okresu wielkanocnego była przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego.

W dzisiejszym świecie szczególnie ważne jest, aby nie zabrakło żywych światków Zmartwychwstałego. Światków którzy w sposób radykalny opowiedzą się za Chrystusem!

Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele XVI Tydzień Biblijny. Tydzień Biblijny obchodzony przez Kościół katolicki w Polsce ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte. Hasłem tegorocznego tygodnia jest zdanie: "Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele".

Św. Hieronim powiedział kiedyś: "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Dlatego My oświeceni jego nauką, chcemy lepiej poznać Jezusa, aby nawiązać z Nim osobową relację!

Sami pamiętamy z nauki katechizmu, że Pismo Święte to zbiór ksiąg który powstawał na przestrzeni wielu lat. Oryginalnymi językami Biblii jest język hebrajski, grecki i aramejski. Każdy nowy przekład to także nowe spojrzenie ze strony współczesności na prawdę wiary przekazaną Nam przez poprzednie pokolenia.

Dzisiejsza 2 Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to ukazuje jedną z najważniejszych prawd chrześcijaństwa i można powiedzieć, że zostało ustanowione na prośbę samego Jezusa, przekazaną w objawieniach siostrze Faustynie Kowalskiej.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem zakończenie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, która wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga.

Dzisiejsza Niedziela to również Dzień naszego odpustu parafialnego. Zapraszam do modlitwy i do uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowania kary za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty.

Suma odpustowa o godzinie 11:00. Odprawi ją ks. Kazimierz Sala - Salezjanin pracujący na co dzień w Lublinie.

Dni Oktawy Paschalnej są tak ważne w liturgii, że nie ustępują nawet przed uroczystościami. W istocie rzeczy bowiem to sama uroczystość wielkanocna trwa aż osiem dni. Jedna wielka uroczystość trwa przez cały tydzień.

Dziś oktawa pozwala nam doświadczyć innej rachuby czasu. Przez powtarzające się nabożeństwa, oficja liturgii godzin, powtarzane teksty, rozważanie jednej tajemnicy, jeden dzień trwa przez kolejnych siedem.

Dzień ósmy Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego (Niedziela Miłosierdzia Bożego) jest także symbolem końca świata i wieczności.

Z uwagi na oktawę Wielkiej Nocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Nie można pościć skoro świętujemy tak doniosłe wydarzenie!

Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus przyniósł zwłaszcza pokój do Waszych serc. Oby wszyscy zrozumieli, że w ranach Chrystusa jest nasze zdrowie i cieszyli się Jego obecnością w rodzinach.

Niech Zmartwychwstały napełni wszystkich odwagą, która pomoże otworzyć serca na ludzi, których Bóg stawia na Waszych drogach i do których Was posyła by dawać świadectwo wiary!

Spokojnych, radosnych, wypełnionych miłością i pokojem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Ks. Proboszcz

2 Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to ukazuje jedną z najważniejszych prawd chrześcijaństwa i można powiedzieć, że zostało ustanowione na prośbę samego Jezusa, przekazaną w objawieniach siostrze Faustynie Kowalskiej.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, która wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga.

Święto Miłosierdzia Bożego wpisał do kalendarza liturgicznego najpierw kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Jan Paweł II  w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. Po kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku, papież ogłosił to święto jako obowiązujące   w całym Kościele.

Wszystkim Parafianom oraz Gościom życzę, aby Zmartwychwstały Chrystus przyniósł zwłaszcza pokój do Waszych serc. Oby wszyscy zrozumieli, że w Jego ranach jest nasze zdrowie i cieszyli się Jego obecnością w rodzinach.

Niech Zmartwychwstały napełni wszystkich odwagą, która pomoże otworzyć serca na ludzi, których Bóg stawia na waszych drogach i do których was posyła by dawać świadectwo wiary!

Spokojnych, radosnych, wypełnionych miłością i pokojem

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Ks. Proboszcz