Przeskocz do treści

W czwartą niedzielę po Wielkanocy, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. W Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony jest co roku w IV Niedzielę Wielkanocną. Była to inicjatywa papieża Pawła VI, który postanowił, aby jedna z niedziel okresu wielkanocnego była przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego.

W dzisiejszym świecie szczególnie ważne jest, aby nie zabrakło żywych światków Zmartwychwstałego. Światków którzy w sposób radykalny opowiedzą się za Chrystusem!

Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele XVI Tydzień Biblijny. Tydzień Biblijny obchodzony przez Kościół katolicki w Polsce ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte. Hasłem tegorocznego tygodnia jest zdanie: "Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele".

Św. Hieronim powiedział kiedyś: "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Dlatego My oświeceni jego nauką, chcemy lepiej poznać Jezusa, aby nawiązać z Nim osobową relację!

Sami pamiętamy z nauki katechizmu, że Pismo Święte to zbiór ksiąg który powstawał na przestrzeni wielu lat. Oryginalnymi językami Biblii jest język hebrajski, grecki i aramejski. Każdy nowy przekład to także nowe spojrzenie ze strony współczesności na prawdę wiary przekazaną Nam przez poprzednie pokolenia.

Dzisiejsza 2 Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to ukazuje jedną z najważniejszych prawd chrześcijaństwa i można powiedzieć, że zostało ustanowione na prośbę samego Jezusa, przekazaną w objawieniach siostrze Faustynie Kowalskiej.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem zakończenie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, która wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga.

Dzisiejsza Niedziela to również Dzień naszego odpustu parafialnego. Zapraszam do modlitwy i do uzyskania odpustu zupełnego, czyli darowania kary za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty.

Suma odpustowa o godzinie 11:00. Odprawi ją ks. Kazimierz Sala - Salezjanin pracujący na co dzień w Lublinie.

Dni Oktawy Paschalnej są tak ważne w liturgii, że nie ustępują nawet przed uroczystościami. W istocie rzeczy bowiem to sama uroczystość wielkanocna trwa aż osiem dni. Jedna wielka uroczystość trwa przez cały tydzień.

Dziś oktawa pozwala nam doświadczyć innej rachuby czasu. Przez powtarzające się nabożeństwa, oficja liturgii godzin, powtarzane teksty, rozważanie jednej tajemnicy, jeden dzień trwa przez kolejnych siedem.

Dzień ósmy Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego (Niedziela Miłosierdzia Bożego) jest także symbolem końca świata i wieczności.

Z uwagi na oktawę Wielkiej Nocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Nie można pościć skoro świętujemy tak doniosłe wydarzenie!