XXII Dzień Papieski – Veritatis Splendor

W niedzielę 16 października obchodzimy w Kościele XXII Dzień Papieski. Z tej okazji po Mszach św. przy kościele będzie prowadzona kwesta do puszek przeznaczona na finansowanie programu stypendialnego Fundacji – Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Veritatis splendor („Blask prawdy”) – to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r. Podstawowym celem encykliki stało się przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania.

Więcej informacji nt. Dnia Papieskiego można znaleźć na stronie www.dzielo.pl