Przeskocz do treści

Koniec roku szkolnego zbliża się dużymi krokami. W piątek 21 czerwca dzieci i młodzież odbiorą świadectwa i udadzą się na zasłużony odpoczynek. Niech wakacje, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Bowiem przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły.

Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia.

Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

Nawet za granicą Polski można znaleźć kościół w którym są odprawiane msze święte w naszym języku. Zawsze są to msze, które jednoczą Polaków wypoczywających na danym terenie. Zachęcam do udziału w nich!

Ks. Michał Rapacz to kapłan pracujący w Płokach w gminie Trzebinia. Poniósł męczeńska śmierć z rąk bojówki komunistycznej.

15 czerwca 2024 r. w Bazylice Bożego Miłosierdzia odbędzie się Jego beatyfikacja. Niech wszyscy parafianie czują się zaproszeni na godzinę 11:00. Liturgii będzie przewodniczył ks. kard. Marcello Semeraro - prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Więcej o Słudze Bożym można poczytać na stronie diecezji.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało): o godz. 10.30 Msza Św. z procesją.

Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Po Eucharystii o godz. 10.30 wyruszymy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy po ulicach naszej parafii. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny.

Tradycyjna procesja do czterech ołtarzy rozpocznie się po Mszy św. o godz. 10.30 i przejdzie z kościoła ulicami Polną, Leśną, Brzozową i Śląską na plac przed kościół.

Do udziału w procesji zaproszeni są wszyscy parafianie, a w szczególności: dzieci z przedszkola do sypania kwiatów, a do feretronów, sztandarów i baldachimu kobiety i mężczyźni (górnicy).

Dziś w archidiecezji krakowskiej kończy się okres Komunii św. wielkanocnej. Jednocześnie przeżywamy niedzielę Trójcy Świętej.

Bóg jest Trójcą Świętą i doskonałą w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Ewangelista Jan na kartach Pisma Świętego zapisał słowa Jezusa, które odzwierciedlają jedność Boskich Osób: „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam objawi”.

Niech dzisiejsze słuchanie słowa Bożego wzbudzi w naszych sercach pragnienie jedności z Bogiem w Jego zbawczym słowie. Bo słowa, które On do nas kieruje nie są o kimś kiedyś, ale o nas, żyjących teraz w XXI wieku.

Słuchajmy słowa Bożego i realizujmy je w naszym życiu, wtedy będziemy na dobrej drodze, która prowadzi do jedności.

Został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku tj. w 11. rocznicę zamachu na Jego życie.

Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie chrześcijańskiego wymiaru cierpienia oraz włączenie się wspólnoty kościoła w duszpasterstwo oraz wolontariat służby zdrowia.

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu jakie dokonał Jezus nad chorym na trąd. Warunkiem tego uzdrowienia była wiara chorego oraz ufne zwrócenie się do Jezusa z prośbą. Po spełnieniu tych warunków Jezus dokonał cudu, niestety uzdrowiony nie postąpił tak jak go Jezus prosił. My jednak odmiennie niż ten człowiek - dopełnijmy starań - aby zawsze spełniać wolę naszego Pana i owocnie współpracować z łaską Bożą.

Niedziela Słowa Bożego została wyznaczona na III. niedzielę okresu zwykłego przez papieża Franciszka. Jest dla nas szansą na powtórne odkrycie siły i mocy Słowa Bożego w naszej drodze do zbawienia.

Dlatego dzisiaj szczególną czcią otaczamy Ewangeliarz. Jeżeli to możliwe jest on wnoszony w uroczysty sposób i umieszczany w centralnym miejscu celebracji eucharystycznej.

Nawet - mogło by się wydawać - to samo Słowo Boże czytane w różnych okolicznościach naszego życia ma zawsze nieco inne znaczenie i sens w drodze do zjednoczenia się z Ojcem, który jest w niebie. Zawsze za to dodaje nam sił do pokonywania przeciwności losu.

W niedzielę 26 listopada Kościół obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tradycyjnie jest to zawsze ostatnia niedziela roku liturgicznego.

Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata.

Papież nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.

Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

11 Listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Modlimy się w tym dniu za Ojczyznę, czyli kraj w którym żyjemy i za który wiele pokoleń Polaków oddawało swoje życie.

Patronem tego dnia jest także św. Marcin z Tours, żołnierz i biskup dla którego służba i miłość bliźniego była bardzo ważna. Św. Marcin jest patronem żołnierzy, ubogich, a także winiarzy oraz alkoholików walczących z nałogiem. Za Jego wstawiennictwem wypraszajmy potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny oraz dla innych potrzebujących.

W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Msze św. w kościele będą odprawione o godz. 830 i 1030.

O godz. 1400 na cmentarzu komunalnym będzie odprawiona procesja i modlitwy za zmarłych spoczywających na tym cmentarzu. Zapraszam wszystkich do udziału w tej liturgii.

Wierni, którzy 1 i 2 Listopada nawiedzą kościół i odmówią Wierzę i Ojcze nasz, mogą pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 Listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych również pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze  w czyśćcu cierpiące. Warunki zwykłe odpustu to: bycie w stanie łaski uświęcającej; wolność od przywiązania do grzechu, nawet lekkiego; przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca św.

Od 1 do 8 listopada po Mszach św. będziemy czytać wypominki jednorazowe i modlić się za zmarłych. Msze wieczorne o godzinie 17:00.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przekazuje nam bardzo ważne słowa dotyczące jedności Kościoła i Jego wyznawców:

"Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich."

Warto się nimi kierować na każdy dzień. W świetle tych słów prowadzone są także wszelkie działania ekumeniczne - dla zjednoczenia wszystkich chrześcijan. A wszystko to w niedzielę, w którą będzie beatyfikowana rodzina Ulmów, rodzina która potrafiła zachować jedność we wszystkim.