Przeskocz do treści

W Wielki Czwartek Kościół obchodzi pamiątkę ustanowienia przez Jezusa dwóch sakramentów, tj. Sakramentu Eucharystii oraz Sakramentu Kapłaństwa. Oba sakramenty są ze sobą ściśle związane, a każdy z nich bez drugiego nie może istnieć.

Podziękujmy dzisiaj Jezusowi na Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 za te wielkie dary dla Kościoła.

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej przeniesiemy Pana Jezusa do ciemnicy, gdzie będziemy Go adorować do godz. 22:00.

VI niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna Wielki Tydzień. Punktem kulminacyjnym Wielkiego Tygodnia będą Święte Trzy Dni Paschalne tzw. Triduum upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy (Wielki Czwartek) po chwalebny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła oraz źródło wszelkich łask. Bez zmartwychwstania bowiem próżna byłaby nasza wiara.

W liturgii Niedzieli Palmowej łączy się radość i smutek. Radość z wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy oraz smutek przy odczytywaniu opisu Męki Pańskiej.

Zechciejmy włączyć się w modlitwę i liturgię Kościoła w tym świętym czasie. Szczegóły liturgii oraz plan adoracji w zakładce OGŁOSZENIA.

Dzisiejsza Niedziela zwana jest Niedzielą Laetare. Nazwa pochodzi z łacińskiej antyfony: Laetare Jerusalem, co znaczy: Wesel się Jerozolimo.

Tradycja tej Niedzieli sięga początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc - dawniej - ostatnim dniem radości.

Kolorem obowiązującym w liturgii dzisiejszej niedzieli jest kolor różowy, zamiast tradycyjnego w Wielkim Poście koloru fioletowego.

Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem będzie o godz. 18:00.

Przypominam dorosłym wiernym o obowiązku zachowania w tym dniu postu ścisłego. Polega on na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i ograniczeniu posiłków do trzech w ciągu dnia. W tym tylko jeden może być do syta.

W naszej Archidiecezji w Środę Popielcową rozpoczyna się okres Komunii św. wielkanocnej i trwa on do Uroczystości Najświętszej Trójcy (4 Czerwca).

Wejdźmy w okres Wielkiego Postu z odpowiednim usposobieniem; warto przynajmniej jeden raz wybrać się i uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali.

Został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku tj. w 11. rocznicę zamachu na Jego życie.

Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowanie chrześcijańskiego wymiaru cierpienia oraz włączenie się wspólnoty kościoła w duszpasterstwo oraz wolontariat służby zdrowia.

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu jakie dokonał Jezus nad chorym na trąd. Warunkiem tego uzdrowienia była wiara chorego oraz ufne zwrócenie się do Jezusa z prośbą. Po spełnieniu tych warunków Jezus dokonał cudu, niestety uzdrowiony nie postąpił tak jak go Jezus prosił. My jednak odmiennie niż ten człowiek - dopełnijmy starań - aby zawsze spełniać wolę naszego Pana i owocnie współpracować z łaską Bożą.

Niedziela Słowa Bożego została wyznaczona na III. niedzielę okresu zwykłego przez papieża Franciszka. Jest dla nas szansą na powtórne odkrycie siły i mocy Słowa Bożego w naszej drodze do zbawienia.

Dlatego dzisiaj szczególną czcią otaczamy Ewangeliarz. Jeżeli to możliwe jest on wnoszony w uroczysty sposób i umieszczany w centralnym miejscu celebracji eucharystycznej.

Nawet - mogło by się wydawać - to samo Słowo Boże czytane w różnych okolicznościach naszego życia ma zawsze nieco inne znaczenie i sens w drodze do zjednoczenia się z Ojcem, który jest w niebie. Zawsze za to dodaje nam sił do pokonywania przeciwności losu.

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (w naszej tradycji bardziej rozpowszechniona jest nazwa święta Trzech Króli) przypada święto Chrztu Pana Jezusa. Zamyka ono okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posiadał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta.

Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość naszego chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda chrztu świętego.

Niedzielą 3 grudnia rozpoczynamy w Kościele Adwent, jednocześnie jest to początek nowego roku liturgicznego.

Od poniedziałku zapraszam na Msze święte adwentowe, tzw. Roraty. Podczas tych nabożeństw, będziemy towarzyszyć Maryi i oczekiwać na narodziny Jezusa rozważając teksty Pisma Świętego o tym mówiące. W każdą kolejną niedzielę adwentu będziemy zapalać świecę adwentową. Pierwsza niedziela adwentu to niedziela NADZIEI, a świeca adwentowa  to  ŚWIECA PROROKA i symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Mesjasza - Zbawiciela.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

11 Listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Modlimy się w tym dniu za Ojczyznę, czyli kraj w którym żyjemy i za który wiele pokoleń Polaków oddawało swoje życie.

Patronem tego dnia jest także św. Marcin z Tours, żołnierz i biskup dla którego służba i miłość bliźniego była bardzo ważna. Św. Marcin jest patronem żołnierzy, ubogich, a także winiarzy oraz alkoholików walczących z nałogiem. Za Jego wstawiennictwem wypraszajmy potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny oraz dla innych potrzebujących.

W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Msze św. w kościele będą odprawione o godz. 830 i 1030.

O godz. 1400 na cmentarzu komunalnym będzie odprawiona procesja i modlitwy za zmarłych spoczywających na tym cmentarzu. Zapraszam wszystkich do udziału w tej liturgii.

Wierni, którzy 1 i 2 Listopada nawiedzą kościół i odmówią Wierzę i Ojcze nasz, mogą pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 Listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych również pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za dusze  w czyśćcu cierpiące. Warunki zwykłe odpustu to: bycie w stanie łaski uświęcającej; wolność od przywiązania do grzechu, nawet lekkiego; przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca św.

Od 1 do 8 listopada po Mszach św. będziemy czytać wypominki jednorazowe i modlić się za zmarłych. Msze wieczorne o godzinie 17:00.